De sju dödssynderna

Uppdrag 4.
Wow, det här projektet har verkligen stått dödstilla verkligen alldeles för länge nu. Ändring kommer, härmed med brutal fart. Hannas nästa uppdrag är nämligen de sju dödssynderna:
  • Högmod
  • Girighet
  • Lust
  • Avund
  • Frosseri
  • Vrede
  • Lättja
Uppdraget symboliserar till viss del min synd iom att låta det gå så långt utan att jag delat ut något nytt, men det är även ett steg ifrån de fototekniskt baserade uppdragen jag gett ut tidigare (och som plåster på såren så har hanna inga fototekniska begränsningar eller förutsättningar inför detta uppdrag). Det som gäller är altså ett foto per synd, sju totalt (mattematiksen är på topp) och de måste inte höra ihop med varandra utan att varje enskilt foto symboliserar en av varje synd är röd tråd nog.

Varje enskild bild/synd kommer att redovisas när den är klar, det kommer altså inte att bli så att det blir en sexmånaders väntan och sedan sju foton på en gång. En synd i taget med andra ord.


Fotografens kommentar, del 1
Jag har nu påbörjat intensiva förstudier inför den relativt komplicerade uppgiften. Eller, nu förvred jag visst sanningen en aning, intensiva förstudier var helt klart en överdrivt. Däremot har jag wikipedia:at en kortis på ämnet. Jag har med detta kunnat konstatera att det hela är ett typiskt pseudokristet fenomen, mer kulturellt än religiöst. Exempelvis nämns Thomas af Aquino, den munk som via sin kärlek till de gamla grekerna har bidragit mest till kyrkans syn på djur. Alltså, allt det där som kristna babblar om som har med att människor är överlägsna djuren (och därmed inte har några plikter mot dem) är alltså en tolkning av Aristoteles filosofi och inget religiöst. Kanske en av de större lögnerna inom kristendomen och helt klart anledning nog till att jag har utvecklat ett så starkt förakt för TaA. Att han nämns i samband med dödssynderna är alltså ett tydligt tecken på att de inte är direkt bibliska utan mer framfilosoferade för att skrämma människorna till att dedikera sina pengar, jag menar liv, åt Gud. Däremot kan jag inte förneka att de är starkt kopplade till den kristna guden och man måste hela tiden ha Honom i åtanke för att förstå bakgrunden till dem. Ta till exempel lust eller frosseri. Visst, de kanske har sina osympatiska sidor men framförallt är de bara opraktiska för individen då de ökar sannolikheten för hjärtekross, könssjukdomar och extrem fetma. Men att bli bestraffade med evig fördömelse? Låter lite hårt, om man tolkar dem ur ett ateistiskt perspektiv. Om man istället tar an hela gudabiten som menar att synden resulterar i ett större avstånd till Gud och ett liv med rakad knopptopp och en brun klänning, ja då kanske det faktiskt är mer logiskt.
Hur jag ska ta mig an uppgiften är fortfarnade för mig okänt. Det lär bli ytterligare en del förstudier innan jag vågar greppa kameran. Skönt nog känner jag mig rejält taggad inför uppgiften och har redan börjat spåna på idéer. Som vanligt är jag dock måleriskadad och bygger upp scener i huvudet som jag vare sig har miljöer, rekvisita eller modeller för. Damn(ation)!
/Hanna

RSS 2.0